परशुराम नगरपालीका ५ परिगाउ डडेल्धुरा
bhuwanesworischool@gmail.com
९८४८७८७३६६ / ९८६५७७४७९१

सम्पर्क

थेगना

परशुराम नगरपालीका ५ परिगाउ डडेल्धुरा

वेबसाईट

www.shreebms.com